WARSZTATY JĘZYKOWE. REDAKCJA TEKSTU NAUKOWEGO

WARSZTATY JĘZYKOWE. REDAKCJA TEKSTU NAUKOWEGO

Rejestracja

Członek LST, pracownik i student UMCS, KUL, Uczestnik V Kongresu Tłumaczy

Rejestracja zakończona 28.04.2019 23:59

280,00 PLN

zakończona

Pozostali uczestnicy

Rejestracja zakończona 28.04.2019 23:59

320,00 PLN

zakończona

Opis wydarzenia
Redakcja tekstu naukowego. Poprawna budowa zdania.

Teksty naukowe są pisane trudnym językiem – pełnym specjalistycznych wyrażeń, abstrakcyjnych pojęć oraz zdań o skomplikowanej budowie. Dominują w nich zdania wielokrotnie złożone, a poszczególne człony zdań są rozbudowane.
Aby tekst trudny ze względu na poruszane zagadnienia i słownictwo był zrozumiały i pozbawiony błędów logicznych, musi być poprawny składniowo. Dlatego autor, tłumacz czy redaktor muszą przestrzegać kilku zasad dotyczących budowy zdania: odpowiednio łączyć ze sobą wyrazy, pamiętając o ich wymaganiach gramatycznych, zwracać uwagę na kolejność wyrazów, unikać nadmiernie rozbudowanych zdań. Ponadto przy rozbudowanej składni trzeba pamiętać o właściwej interpunkcji – tymi zagadnieniami zajmiemy się podczas warsztatów.

Więcej informacji: www.lst-lublin.org.pl/szkolenia/aktualne
Termin i miejsce

Rozpoczęcie: 11.05.2019 11:20
Zakończenie: 11.05.2019 17:20

Lublin, Wydział Humanistyczny UMCS, pl. M. Curie-Skłodowskiej 4a

Strona wydarzenia:
www.lst-lublin.org.pl

Udostępnij znajomym:

Organizator
Lubelskie Stowarzyszenie Tłumaczy

ul. Lubelska 73 A
22-100 Chełm

info@lst-lublin.org.pl
506586080; 82 569 82 68
Pokaż mapę...